អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅរដ្ឋផ្លរីដាដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំទៅ WTF … 1. Hitchhiker គ្រាន់តែព្យួរលើឡាន … វីដេអូចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យការហាត់ប្រាណរាងកាយទាបសម្រាប់អ្នករត់ ការបង្រៀនរហ័សនៃរាងកាយទាបសម្រាប់អ្នករត់ប្រណាំងការហាត់ប្រាណចលនា។ នេះរួមមានៈ Sumo Squat ច្រកចេញបញ្ច្រាស – […]